Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Társadalombiztosítás linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Társadalombiztosítás képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: tarsadalombiztositas.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 92 db
40 év jogosultsági idővel nyugdíjba mehetnek a nők

40 év jogosultsági idővel nyugdíjba mehetnek a nők

Az Országgyűlés 2011. március 16-ai ülésnapján fogadta el a 2011. évi XXX. törvényt, amelynek benyújtott előterjesztése eredetileg csak a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt módosította volna, ám a Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága által a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítvány elfogadása nyomán a teljes közszférára vonatkoznak azok a jogszabályváltozások, amelyek alapján a negyven év jogosultsági idővel rendelkező nők jogviszonya e jogcímen felmentéssel szűnhet meg.

A magyar társadalombiztosítás története

A magyar társadalombiztosítás története

A magyar társadalombiztosítás több évszázados hagyományra nyúlik vissza. Elsőként 1224-ben Selmec városa építtetett kórházat a bányászok gyógyítására. A kor legveszélyesebb foglalkozását űzők, a bányászok hoztak létre először önsegélyező szervezeteket, úgynevezett bányatársládákat. Az első bányatársláda 1496-ban Thurzó János bányájában alakult.

A megváltozó nyugdíjrendszer 2012

A megváltozó nyugdíjrendszer 2012

A Széll Kálmán Terv a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése és az államadósság csökkentése érdekében célként tűzi ki, hogy nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehessen megállapítani. Az átalakítás célja, hogy a jövőben a nyugdíjkiadások ne haladják meg a nyugdíjjárulékból származó bevételeket. A nyugdíjak rendszerét átalakító T/4663. számú törvényjavaslat legfontosabb elemeit Dr. Futó Gábor előadása alapján foglaltuk össze.

AktaFórum - tb kérdések

AktaFórum - tb kérdések

Gondot jelent a jogszabály módosítások értelmezése, új feladatokkal kell megbirkóznia, vagy éppen nincs elegendő gyakorlata a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátásában, a járulékkötelezettségek, biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos teendők területén. Tegye fel kérdését, és gyakorló szakemberek igyekeznek megválaszolni kérdéseit.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a központi egészségügyi államigazgatási szervek szervezetrendszere, amely a központi hivatalként működő Országos Tisztifőorvosi Hivatalból (OTH), az OTH által irányított országos intézetekből áll. Az OTH központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, vezetője az országos tisztifőorvos. Az országos intézetek önálló költségvetési szervként működnek, amelyek szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai és szakértői feladatokat látnak el. A népegészségügyi feladatok ellátására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveként népegészségügyi szakigazgatási szervek működnek. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, népegészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egységeként kistérségi illetve fővárosi kerületi (kistérségi népegészségügyi intézetek) működnek. Az országos tiszifőorvos a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban szakmai irányítást gyakorol az ÁNTSZ és a népegészségügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervek felett.

Anyatej-ellátás

Anyatej-ellátás

Az Anyatejgyűjtő Állomás kettős céllal jött létre. Egyrészt feladata összegyűjteni az anyatejet azon édesanyáktól, akiknek a saját gyermekük szoptatásán túl többletként termelődő anyateje is van, másrészt az anyatejadó édesanyák segítségével anyatejjel ellátni azokat a beteg, koraszülött és kis súlyú újszülötteket, akiket édesanyjuk anyatejjel táplálni nem tud. Az anyatejet térítésmentesen (ingyen) kaphatják meg azok a csecsemők, akik számára fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásuk során, továbbá járóbeteg-szakellátásuk során a gyermekgyógyász szakorvos, illetve házi(gyermek)orvosuk anyatejet rendelt.

Armada bérprogram, Tb modul integrációval

Armada bérprogram, Tb modul integrációval

Hogyan lehet könnyed a bérszámfejtés, miközben az szja, tb és egyéb törvények évről-évre bonyolódnak? Az Armada Bér bérprogram telepítése után azonnal képes bármilyen besorolású személy számfejtésére. Teljesen kielégíti az állami rendszerek elektronikus bevallási elvárásait, barátságos ára pedig elérhetővé teszi minden közepes- és kisvállalkozások számára. Az Armada Bér bérprogram az általában elvárható szolgáltatásokon túl még a KSH bevallások terhét is leveszi a felhasználók válláról.

Aronic Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program

Aronic Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó program

Az Aronic Bér és Munkaügyi nyilvántartó rendszer, önállóan és az Aronic Ügyviteli rendszert kiegészítve kapcsolódhat a Főkönyv programhoz, így segítve a vállalkozás bérszámfejtését, dolgozók ki- és beléptetését, valamint a havi jelentési és bevallási, valamint az éves adatszolgáltatási kötelezettségeket. A program az Aronic Ügyviteli rendszer számára feladás útján tudja az adatokat átadni.

Az egészségügyi ellátórendszer története

Az egészségügyi ellátórendszer története

Magyarországon az Alkotmány (1949. évi XX. tv.) mondja ki a területén élők jogát a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez (70/D.§ (1) bekezdés), melyet a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével (70/D.§ (2) bekezdés) kell megvalósítani. Az állampolgároknak továbbá joguk van a szociális biztonsághoz, ami öregség, özvegység, árvaság, önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség mellett, betegség és rokkantság esetén is a megélhetésükhöz szükséges ellátásra való jogosultságukat jelenti (70/E.§ (1) bekezdés). Az állam ezt a kötelezettségét a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg (70/E.§ (2) bekezdés). Az Alkotmány a Kormány feladatává teszi a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerének meghatározását és az ellátás anyagi fedezetéről való gondoskodást (35.§ (1) bekezdés g) pont).

Hirdetés
BaBér ügyviteli bérszoftver rendszer

BaBér ügyviteli bérszoftver rendszer

A bérszoftver által tartalmazott alapmodulokon (bér, munkaügy, táppénz) felül opcionálisan választható, egyedi modulokat (pl. cafetéria ) is kínál. A BaBér bérszoftver kiemelkedően jó lehetőséget biztosít könyvelő irodák részére, ugyanis részükre nem számítunk felárat a cégek száma után. Valamint a bérszoftver olyan megoldásokkal rendelkezik (közös szótárak, közös adatszolgáltatás) melyek kimondottan a többcéges felhasználók kényelmét szolgálják.

Baleset és táppénz: amit tudni kell

Baleset és táppénz: amit tudni kell

aleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Üzemi balesetnek az számít, amikor a munkavállalót (biztosítottat) a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben baleset éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába, vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzeminek minősül továbbá az a baleset is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A balesetet a foglalkoztatónak kell kivizsgálnia, a Munkavédelmi törvényben meghatározott szempontok szerint. (A foglalkozási betegségek bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatban a 27/1996. (VIII. 28.) NM-rendelet előírásai szerint kell eljárni.) A munkáltató a munkabalesetek körébe tartozó balesetet a Munkabaleseti jegyzőkönyv elnevezésű nyomtatványon köteles rögzíteni. Az úti balesetek vizsgálatánál minden esetben szükséges a tényállás alapos feltárása...

Baleseti járadék

Baleseti járadék

Az, akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében 13 százalékot meghaladó mértékű egészségkárosodása keletkezett, de baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék nem illeti meg. A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset (foglalkozási betegség) okozta egészségkárosodás fokától függően alakul.

Baleseti kártérítés

Baleseti kártérítés

Baleseti kártérítés a baleset miatt kárt szenvedett, vétlen vagy részben vétlen személy mindazon jogos igénye - ide értve a vagyoni és nem vagyoni károkat és járadékigényeket is - melyek a balesettel összefüggésben, abból kifolyólag keletkeztek. A balesetek életünk velejárói, mindannyiunkat érintenek életünk során. A közlekedés, a munkahelyi feladatok mind-mind potenciális veszélyforrást jelentenek. Az Énügyvedem.hu Kárrendezési Kft. személyi sérüléses balesetek, közlekedési balesetek, munkahelyi balesetek, egyéb személyi sérüléssel járó balesetek és biztosítási károk esetén nyújt segítséget a károsultak részére.

Beleseti hozzátatozói nyugellátás

Beleseti hozzátatozói nyugellátás

Milyen esetben állapítható meg baleseti hozzátartozói nyugdíj? Melyek a baleseti hozzátartozói nyugellátások és azok jogosultsági feltételei? A baleseti hozzátartozói nyugellátást milyen összeg alapján kell megállapítani? A baleseti hozzátartozói nyugellátások megállapítása iránti kérelmet hol kell előterjeszteni?

Bérkalkulátor

Bérkalkulátor

Bérkalkulátor oldalunk azzal a céllal készült, hogy Ön könnyen és egyszerűen megtudhassa mennyi fizetést visz haza az aktuális adóévben. Bérkalkulátor oldalunk nagyon egyszerűen működik. Önnek csak be kell írnia bruttó bérét és - amennyiben van - gyermekeinek számát és a program pillanatok alatt kiszámolja az Ön nettó fizetését. Extra szolgáltatásként a bérkalkulátor visszamenőleg egészen 2006-ig megmutatja nettó fizetését és a különböző adókat, járulékokat. Az összehasonlító bérkalkulátor így segítséget nyújt abban, hogy eldöntse, Ön jobban vagy rosszabbul jár az előző adózási évekhez képest. Sosem volt egyszerűbb fizetés kalkulátor.

Bérkalkulátor - Human Centrum

Bérkalkulátor - Human Centrum

A kalkulátor a 2012. január 1-vel bevezetett jogszabályváltozásoknak megfelelően működik. Számolja ki mennyi egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, nyugdíjjárulékot, személyi jövedelemadót fizet és mennyi a nettó jövedelme.

Bérszámfejtók klubja

Bérszámfejtók klubja

A klubba első sorban, de nem kizárólag, azokat a bérszámfejtőket várjuk, akik szeretnének naprakészek maradni, folyamatosan képezni magukat, akár konferenciáink, akár egymás közötti eszmecsere segítségével.

Tuti menü